Divendres 05 de març del 2021
 
 
  Cercador
Categories:
Mes:
Paraula:
 
 
Informes i monogràfics
DIFERÈNCIES ENTRE FRANÇA I ALEMANYA EN TERME DE COMPETITIVITAT
Imprimir
L'estudi realitzat per Coe-Rexecode per al Ministeri d'Economia, Finances i Indústria francès analitza les diferents raons per les quals França es situa per darrere d'Alemanya en termes de competitivitat.

El document assenyala que durant els últims anys França ha perdut la seva capacitat d'oferir preus menys elevats respecte Alemanya.

Actualment, els marges d'explotació de la indústria francesa s'han reduït notablement. Representen  per al conjunt de la indústria, aproximadament  un terç dels marges de la indústria alemanya.   

L'informe destaca que el principal culpable d'aquesta pèrdua de competitivitat de la indústria francesa ha estat l'increment dels costos salarials. El cost mitjà per hora treballada -càrregues incloses- en la indústria francesa ha augmentat més ràpidament que a Alemanya. A França, una política de reducció de la durada del treball hauria generat un increment dels costos horaris i dels costos unitaris de producció, provocant una reducció del marge de maniobra dels industrials.  

Mentre que la indústria alemanya ha dut a terme una política de millora de la seva competitivitat a llarg termini, basada en: control de la despesa pública, inversió en R + D, reformes estructurals del mercat laboral i moderació salarial. El resultat ha estat, d'una banda, l'increment de competitivitat de la indústria alemanya, situant-se com la locomotora europea. D'altra banda, ha aconseguit limitar l'augment de l'atur durant la crisi.

En aquest marc, Coe-Rexecode proposa la posada en marxa d'un "Pacte de competitivitat industrial", que impliqui els poders públics, les organitzacions sindicals i professionals, i amb 5 eixos principals d'actuació:  

1. Tenir en compte l'imperatiu de competitivitat en tota reforma de la fiscalitat;

2. Millorar la "capacitat de treballar conjuntament" per permetre a les empreses les negociacions del tríptic "salari -durada del treball -ocupació";

3. Donar més importància a l'ocupació en la gestió conjuntural; 

4. Orientar l'esforç de formació i de recerca sobre el binomi recerca-indústria; 

5. Posar en marxa amb urgència actuacions contundents de revisió dels costos industrials.  

 

 
Documents relacionats
Divergències França Alemanya
Ampliar foto
 
Contactar | Fer pàgina d´inici | Avís Legal