Dissabte 06 de juny del 2020
 
 
  Cercador
Categories:
Mes:
Paraula:
 
 
Informes i monogràfics
LA PLATAFORMA TECNOLÒGICA EUROPEA DE MATERIALS I ELS SEUS PROCESOS: EUMAT
Imprimir
Les plataformes tecnològiques són el nou mecanisme proposat conjuntament per la indústria i la Comissió Europea per tal de definir les prioritats de recerca, tecnologia i desenvolupament, els terminis i els pressupostos dels programes europeus d'R+D+i.

Les Plataformes Tecnològiques pretenen unir les parts interessades al voltant d'una visió per al desenvolupament de les tecnologies clau sobre una sèrie d'àmbits especialment estratègics, amb especial èmfasi en la definició d'una Agenda Estratègica de Recerca.

EUMAT va ser posada en marxa per tal d'assegurar la implicació òptima de la indústria i altres agents interessats en el procés d'establiment de prioritats d'R + D en l'àrea de materials avançats i els seus processos. En particular, EUMAT pretén millorar la coherència en els actuals i futurs projectes de la UE, i conduir el "canvi radical" i el "desenvolupament sostenible", en el camp dels materials avançats i processos relacionats. 

 

La Plataforma Tecnològica EUMAT cobreix tots els elements del cicle de vida dels materials avançats i els seus processos:

-   disseny, desenvolupament i qualificació dels materials avançats,

-   producció avançada,

-   materials i elements de mesura,

-   selecció de materials i optimització,

-   modelatge avançat a totes les escales,

-   bases de dades i eines de suport analític,

-   consideracions de cicle de vida, incloent-hi els impactes, la fiabilitat, els perills, riscos i capacitat de reciclatge.

Les principals parts interessades a participar a la Plataforma EUMAT són:

-   Indústria (grans, mitjanes i petites, que abasten tota la producció i la cadena de subministrament, inclosos els proveïdors de components, equips i subsistemes, proveïdors de serveis, les indústries usuàries, els implicats en la transferència de tecnologia i també, les associacions).

-   Autoritats públiques (reguladors i administracions, agències de finançament, i, en particular, organismes de concessió de llicències).

-   La comunitat acadèmica.

-   Els consorcis d'altres projectes de la UE.

-   La comunitat financera (bancs privats, Banc Europeu d'Inversions i el Fons Europeu d'Inversions, societats de capital risc, etc, en particular de suport a les PIME).

-   La societat civil, inclosos els usuaris i els consumidors.

El document adjunt conté la darrera versió del "full de ruta" establert per la Plataforma EUMAT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documents relacionats
Eumat
Ampliar foto
 
Contactar | Fer pàgina d´inici | Avís Legal