Dilluns 06 d'abril del 2020
 
 
  Cercador
Categories:
Mes:
Paraula:
 
 
Informes i monogràfics
LA COMPETITIVITAT DE LA INDÚSTRIA EUROPEA DE TREBALL DEL METALL
Imprimir
El futur del sector a Europa passa per la capacitat d'encarar els escenaris del s. XXI. Increment de la competència, canvis en la regulació ambiental i noves situacions en els mercats de matèries primeres són alguns dels desafiaments.
Dins de la indústria manufacturera dels països de la Unió Europea, el sector de presenta algunes peculiaritats que cal tenir en compte per entendre la seva situació de competitivitat. Entre aquests aspectes destaquen:

- El metall és el sector manufacturer amb més persones ocupades a la Unió Europea.
- La composició sectorial està especialment fragmentada en comparació amb d'altres indústries amb un vincle consumidor-productor molt més directe.
- La productivitat del treball està per sota de la mitjana de la indústria manufacturera, reflectint la major importància del factor treball pel sector metall en comparació amb d'altres sectors manufacturers.
- Finalment, la inversió per treballador és també inferior a la mitjana de la indústria manufacturera.

Tenint en compte aquestes i d'altres peculiaritats, aquest informe presenta una anàlisi detallada de la situació actual de la competitivitat del sector del metall a la Unió Europea i aborda els desafiaments de futur que aquesta indústria haurà d'afrontar i quines han de ser les accions a desenvolupar per assegurar el seu creixement. Entre aquestes, destaca:

- Consolidació i creació d'aliances estratègiques.
- Millora de la difusió de la informació i de l'intercanvi de coneixements, tenint en compte l'alt percentatge de petites i mitjanes empreses presents en el sector.
- Dirigir més recursos a l'obtenció d'innovacions, així com incrementar les xarxes i col·laboracions en la recerca.
- Millorar la imatge i l'atractiu del sector per tal d'assegurar la presència de treballadors qualificats en el futur.

Així doncs, aquest informe constitueix una bona eina per analitzar la situació i l'evolució prevista dels principals components que determinaran el futur de la indústria del metall a Europa.
 
Documents relacionats
Report metalworking
Ampliar foto
 
Contactar | Fer pàgina d´inici | Avís Legal