Divendres 05 de març del 2021
 
 
 
Inter-Metallll

El PLA PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL SECTOR DEL METALL 2008, signat el 7 de novembre de 2007, neix amb l’objectiu de donar suport a les empreses del sector del metall en el procés de la seva internacionalització.

Les institucions signants del pla són:

- ACC1Ó CIDEM-COPCA
- Associació Catalana d’Empreses de Motlles i Matrius (ASCAMM)
- Centre d’Estudis i Assessorament Metal•lúrgic (CEAM)
- Centre Metal·lúrgic
- Unió Empresarial Metal·lúrgia (UEM)
- Unió Patronal Metal·lúrgia (UPM)
- Unió Patronal Metal·lúrgica de l’Hospitalet i el Baix Llobregat (UPMBALL)

La finalitat del Pla per a la Internacionalització del Sector del Metall és aprofundir en el posicionament i planificació estratègica del sector del metall, conèixer les tendències de la demanda, millorar la competitivitat de la cadena productiva, sensibilitzar al sector de les seves necessitats, així com enfortir la seva promoció internacional.

Per assolir aquests objectius el Pla compta amb 808.170 euros, aportats pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, que es destinaran a diverses accions:

- Realització de diagnosis de les estratègies d’internacionalització de les empreses.
- Organització de grups d’exportació en origen.
- Realització de missions comercials directes i inverses.
- Elaboració d’un catàleg unificat del sector.
- Creació d’unitats d’aprovisionament.
- Creació de plataformes logístiques.
- Realització d’anàlisi de mercats i estudi de tendències.

Una de les iniciatives del Pla és la elaboració d’aquest NEWSLETTER que recull informació referent al sector del metall en diversos àmbits: formació, esdeveniments, tecnologia, comerç exterior, etc.

 
Contactar | Fer pàgina d´inici | Avís Legal